Verksamhet

Järnvägsarbeten kräver noggrann logistik, högteknologisk kompetens och ett gediget säkerhetstänkande. Järnvägsnätet i Sverige fortsätter kontinuerligt att byggas ut och rustas upp och RRC Rail medverkar i flera intressanta projekt. Vi som jobbar på RRC Rail har en lång erfarenhet av järnvägsarbeten och detta gör att vi obehindrat kan arbeta i befintlig järnvägsmiljö med såväl spårväxelbyten och slipersbyten som med signal-, kontaktlednings-, tele- och lågspänningsarbeten.

Vi genomför Mark och kanalisationsarbete – BEST-projekt, både som utförande- och totalentreprenader. Vår största kund är Trafikverket men även kommunala och privata spåranläggningsägare är våra kunder. Vår Industriavdelning utför löpande uppdrag hos bl.a Volvo Olofström, Värö Bruk, Mönsterås Bruk, Uddevalla Hamn, Trelleborgs Hamn, med flera.