Vi lägger grunden för framtiden

Nybyggnation, ombyggnation, underhåll. Såväl utförande- som totalentreprenad, avseende mark- och kanalisationsarbeten samt  BEST-arbeten.

 

Läs merKontakta oss

RRC Rail AB, ett växande entreprenad­företag inom järnväg

Nybyggnation

Ombyggnation

Underhåll

Vi lägger grunden för framtiden.

Vi på RRC Rail tror på att en hållbar grund är det viktigaste när man bygger för framtiden. Att vara noggrann och exakt och att leverera lösningar som är både optimala och millimeterprecisa. Vi vet att det vi gör alltid är början på något stort. Därför känner vi stor stolthet och lägger mycket engagemang på att alltid göra det bästa och mest noggranna jobbet. Vi lägger en grund som andra kan bygga vidare på, som andra kan få glädje och nytta av. Idag, i morgon och en bra bit in i framtiden.

Vår idé, vision och mission

IDÈ

Vi utför järnvägsentreprenader med ett stort engagemang, hög teknisk kompetens och med nya innovativa tankar.

VISION

Vi är företaget som lägger den bästa och mest hållbara grunden för framtiden.

MISSION

Det är genom att alltid vara noggranna, nytänkande och använda vår höga tekniska kompetens, som vi lägger grunden för en hållbar framtid.

Våra kunder

Våra huvudsakliga kunder är Trafikverket och andra spårinnehavare såsom Jernhusen, kommuner, hamnar och industrier. Vi utför även arbeten åt andra entreprenadföretag inom järnväg och annläggning.

Verksamhets­system

RRC Rail har ett dokumenterat verksamhetssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14001 och i AFS2001:1.

 

Vi är Kvalificerade i Trafikverkets kvalificeringssystem (TransQ)

Vi är Kvalificerade i Trafikverkets kvalificeringssystem (TransQ)