Underhåll och ombyggnad – Uddevalla Hamnterminal

Bild 1. Reparation av kranspår innefattande av rälsbyte och måttjustering i höjd och sida.

Bild 2. Växelbyte till ny helsvetsad gatuväxel.

Bild 3. Iläggning av ny tredelig växel.

Kund: Uddevalla Hamn

Tillbaka till avslutade projekt