RRC har av Trafikverket blivit tilldelade kontraktet för projekt Tillgänglighetsanpassning av totalt 6 stationer i Väst. Stationerna som berörs är Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Dessa är belägna inom Falkenbergs kommun, Marks

kommun, Lidköpings kommun, Kungälvs kommun, Strömstads kommun och Säffle kommun. Län som berörs är Västra Götalands, Halland och Värmlands.

Kontraktsvärde 9,6 miljoner.

Projektet är en utförandeentreprenad och startar i slutet av Juni.