Stationsåtgärderna är en del av ett flertal projekt som skall genomföras över hela Sverige.

Detta projekt avser utförande av tillgänglighetsanpassning av stationerna i Stehag, Oxie och Höör enligt gällande TSD och Trafikverkets gällande råd- och riktlinjer.

De åtgärder som ska utföras omfattar de delar av stationen som Trafikverket äger och ansvarar för. Huvudsakligen gäller det anpassning för funktionsvarierade genom åtgärder på befintliga plattformar och plattformsförbindelser (skyddszoner, ledstråk, bänkar och möblering).

Projektet är en utförandeentreprenad.

Kund: Trafikverket

Utförandetid: Mars-Juni 2021

Kontraktssumma: 6,8 milj.

Tillbaka till pågående projekt