RRC Rail har av Trafikverket blivit tilldelade projekt DEF-slipersbyte inom Distrikt Mitt.