DEF-slipersbyte inom Distrikt Stockholm Öst 2019

Entreprenaden omfattade byte av 5907 betongslipers som omfattas av def-slipersproblematiken DEF (Delayed Ettringite Formation)

Bytena utfördes på sju bandelar. 345, 349, 350, 444, 450, 451 samt 490.

Bytena utfördes i huvudsak på vardagnätter och helger.

Entreprenadformen var utförande och innefattade Ban- och Signalarbeten.

Betongslipers tillhandahölls av Trafikverket.

Aktiviteterna var i huvudsak ströslipersbyte, återställning och vid behov komplettering av makadam, demontering och återmontering av berörda jordar, spårledningar och baliser samt spårjustering. Efter avslutat skift släpptes trafiken åter på med full sth.

Kund: Trafikverket

Utförandetid: Augusti-December 2019

Kontraktssumma: 17 milj.

Godkänd slutbesiktning: 2019-12-20

Tillbaka till avslutade projekt