Entreprenaden går ut på att man skall säkra upp kontaktledningsanläggningen för att klara den ökade trafiken.

Entreprenadformen är utförande och består av mark- och kanalisationsarbeten samt elarbeten.

Nya förstärkningslinor (FÖ) av aluminium monteras på Västkustbanan mellan skyddssektion i Ramlösa till skyddssektion i Lund. FÖ monteras både för nedspår och uppspår i befintlig kontakt-ledningsanläggning.

I tunnlar och linjeplatserna Rydebäck och Dösjöbro förläggs FÖ i kabel i mark eller i befintlig kanalisation.

På sträckorna skall även stödisolatorer bytas ut till 22 kV isolatorer och vissa stolpar för sugtransformatorer bytas ut.

Anläggningen kompletteras i erforderlig omfattning med nya fundament och stolpar samt kanalisation.

Totalt ingår ca 8 mil förstärkningslina.

Mark- och Kanalisationsarbetena utförs i egen regi och för kontaktledningsarbetena är Ratatek AB kontrakterade.

Kund: Trafikverket

Utförandetid: Januari-December 2020

Kontraktssumma: 21,6 milj.

Tillbaka till avslutade projekt