Plattformen vid Uddevalla Östra, bandel 624, km 87+13 till km 87+153 är av typen låg, vilket innebär att insteget från plattform till tåg blir för stort. Detta gör att den inte är tillgänglig för funktions-hindrade och är en risk för alla resenärer vid av- och påstigning. Plattformen är även ojämn och har en lutning som medför fara för resenärer vid på- och avstigning.

Denna entreprenad omfattar utförande av ny plattform av typen mellanhög som uppfyller gällande TSD krav och gällande regelverk inom Trafikverket.

Entreprenadformen är utförande och omfattar Mark/kanalisaions- och BEST-arbeten.

I entreprenaden ingår även att gräva ned kanalisation och förbereda för fjärrvärmerör som skall passera under plattform och spår.

Arbetena utförs i huvudsak under totalavstängning vecka 2038 till vecka 2042. Förberedande arbeten utförs vecka 2036 och vecka 2037 och efterarbeten utförs vecka 2043 till vecka 2046.

Kund: Trafikverket

Utförandetid: Mars-November 2020 varav i fält September-November

Kontraktssumma: 11,1 milj.

Tillbaka till avslutade projekt