Ombyggnation av kurva från spår av träslipers till spår av betongslipers med ny huvudhärdad helsvetsad räl på begagnade betongslipers inkl gångbanor för växlingspersonal.

Kund: Väro Bruk

Tillbaka till avslutade projekt