Om RRC Rail

RRC Rail AB grundades april 2019 med personal som besitter mångårig erfarenhet, spetskompetens och stor kunskap inom Järnväg. Vi utför nybyggnation, ombyggnation, underhåll. Såväl utförande- som totalentreprenad, avseende mark- och kanalisationsarbeten samt konstbyggnad och BEST-arbeten. 

Vi som jobbar på  RRC Rail vet att en hållbar grund är det viktigaste när man bygger för framtiden. Att vara noggrann och precis och leverera lösningar som är både optimala och millimeterprecisa. Vi på RRC Rail känner stor stolthet och lägger mycket engagemang på att göra det bästa och mest noggranna jobbet.

 

Verksamhets­system

RRC Rails verksamhetssystem ansluter till ISO krav på ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Verksamhetssystemet innefattar alla delar av verksamheten. Allt från ekonomi, personal, produktionsteknik, säkerhet samt marknadsprofil. Ledningens genomgång är en viktig del av förbättringsarbetet i RRC Rail och genomförs en gång per år. Vid genomgången utförs lägesavstämningar för att säkerställa verksamhetssystemets effektivitet, lämplighet och verkan. Resultatet från avstämningarna ger betydelsefull information för att utarbeta förbättringar i företaget.

 

Organisation

Richard Hermansson
VD
richard.hermansson@rrcrail.se

 

Qace Asadi
Platschef
qace.asadi@rrcrail.se

 

Rose-Marie Lindahl
Ekonomichef
rose-marie.lindahl@rrcrail.se

Mats Jeppsson
Entreprenadchef/Projektchef
mats.jeppsson@rrcrail.se

 

Conny Blomgren
Platschef
conny.blomgren@rrcrail.se

 

Mattias Johansson
Besiktningsman
mattias.johansson@rrcrail.se

Farhad Hadeleus
Stf Entreprenadchef/Projektchef
farhad.hadeleus@rrcrail.se

 

Håkan Olofsson
Platschef  – Kalkyl/Anbud
hakan.olofsson@rrcrail.se

 

Emil Blomgren
Projektingenjör
emil.blomgren@rrcrail.se