Till ansvarig för kundreskontra/faktureringsansvarig

Viktig information till dig som leverantör till RRC Rail AB (tidigare namn RailRoad Construction Sweden AB) 559189-9884

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor intensifierar vi därför arbetet med att ersätta dagens pappersfakturor med elektroniska format. Med denna förändring får vi en snabbare, effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss som kund. Förändringen är också ett led i vårt miljöarbete, då den minskar pappersanvändningen.

Det finns tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi önskar i första hand E-faktura, i andra hand PDF-faktura och om det absolut inte finns möjlighet för er med de två alternativen ovan, så kan vi i enstaka fall ta emot pappersfaktura.

E-faktura
Vårt GLN nummer är: 7365591899888
Vår E-fakturaleverantör; Inexchange

PDF-faktura
Om ni från ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer, så skickar ni dessa till mailadressen: 5591899884@autoinvoice.se  En faktura inkl bilagor per PDF-fil. OBS! Skannade PDF accepteras ej

Pappersfaktura
AutoInvoice
RRC Rail AB
5591899884
Box 4
737 21 Fagersta

OBS: Endast fakturor ska skickas till dessa adresser, för E-faktura och PDF-faktura. All annan post skickas till vår postadress

Fakturakrav

Fakturorna måste, förutom lagstadgande faktureringsuppgifter, innehålla följande:

* Namn på vår beställare
* Vårt projektnr (åtta siffror) ska finnas i fältet ”Er referens”
* Namn på er säljare ska finnas med i fältet ”Vår referens”
* Vi accepterar inte betalningsvillkor kortare än 30 dagar
*Vi accepterar inte faktureringsavgifter

Fakturor som saknar ovanstående information kommer att återsändas till utställaren för en ny faktura.