DEF-slipersbyte inom distrikt Öst, Stockholm samt betongslipersbyte distrikt Mitt, 2021

Entreprenaden omfattar utbyte av 4595 spårslipers av betong.

Dessa sliprar är fördelade över 18 bandelar. 3005 sliprar är av typen DEF (Delayed Ettringite Formation) och återfinns inom distrikt Öst och distrikt Stockholm. Dessa skall bytas som kategori 2-arbete enligt TRVINFRA-00014.

Övriga 1590 sliprar är av typen betongslipers hambo. Dessa sliprar är belägna på bdl 224 distrikt Mitt och skall bytas som kategori 1-arbete enligt TRVINFRA 00014.

Bytena ska ske inom Distrikt Stockholm, Distrikt Öst och Distrikt Mitt på bandelarna 224, 351, 401, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 421, 422, 443, 450, 451, 476, 477, 490 samt 522.

Projektet är en utförandeentreprenad.

Kund: Trafikverket

Utförandetid: Mars-Oktober 2021

Kontraktssumma: 13,7 milj.

Tillbaka till pågående projekt