RRC Rail har erhållit upphandlingen av DEF-slipersbyte inom Distrikt Öst, Stockholm och Syd 2020