Entreprenaden omfattar byte av 2970 betongslipers som omfattas av def-slipersproblematiken DEF (Delayed Ettringite Formation)

Bytena utförs på fem bandelar. 312, 313, 324, 325 och 333.

Bytena utförs i huvudsak på vardagnätter samt vissa helger.

Entreprenadformen är utförande och innefattar Ban- och Signalarbeten.

Betongsliprarna tillhandahålls av Trafikverket.

Aktiviteterna är i huvudsak ströslipersbyte, återställning och vid behov komplettering av makadam, demontering och återmontering av berörda jordar, spårledningar och baliser samt spårjustering. Efter avslutat skift släpps trafiken åter på med full sth.

Kund: Trafikverket

Utförandetid: Mars-November 2020

Kontraktssumma: 8,8 milj.

Godkänd slutbesiktning: 21 Augusti 2020

Tillbaka till avslutade projekt