Stationerna som berörs är Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Stationerna är belägna inom Falkenbergs kommun, Marks

kommun, Lidköpings kommun, Kungälvs kommun, Strömstads kommun och Säffle kommun. Län som berörs är Västra Götalands, Halland och Värmlands.

Projekt avser utförande av tillgänglighetsanpassning av stationerna enligt gällande TSD och Trafikverkets gällande råd- och riktlinjer.

De åtgärder som ska utföras omfattar de delar av stationen som Trafikverket äger och ansvarar för. Huvudsakligen gäller det anpassning för funktionsvarierade genom åtgärder på befintliga plattformar och plattformsförbindelser (skyddszoner, ledstråk, bänkar och möblering).

Projektet är en utförandeentreprenad.

Detta projekt är en del av ett flertal projekt som skall genomföras över hela Sverige.

Kund: Trafikverket

Utförandetid: Juni 2021 – Oktober 2022

Kontraktssumma: 9,6 milj.

Tillbaka till pågående projekt