RRC har av Trafikverket blivit tilldelade kontraktet för projekt DEF-slipersbyte inom distrikt Öst,

Stockholm samt betongslipersbyte distrikt Mitt, 2021. Kontraktsvärde 13,7 miljoner.

Projektet är en utförandeentreprenad och startar i slutet av mars.