RRC har vunnit ännu ett nytt projekt..

Projektet omfattar stängselåtgärder i region Stockholm med start under hösten 2021.