Totalentreprenad utförande av stängsling på olika sträckor i region mitt

Borlänge, Insjö, Mora, Ånge, Sundsvall, Nolby, Falun, Hudiksvall och Mora

 I uppdraget ingår.

Projektering av bygghandlingar.

Rivning av befintligt stängsel som skall ersättas av nytt.

Montage av nya grindar och byte av befintliga grindar.

Montage av nytt galvat och målat galvat stängsel

Jordningar av objekt

Montage av pyramidmattor

Leveranser av förvaltningsdata

Kund: Trafikverket

Utförandetid: Maj-November 2021

Kontraktssumma: 8,3 milj.

Tillbaka till pågående projekt