Stängselåtgärder i Väst etapp 5

Totalentreprenad som avser drygt 20 km stängselmontage  inom järnvägsområdet.

Projektet ingår i ett nationellt projekt för åtgärder mot suicid och spårspring.

Kund: Trafikverket

Utförandetid: 2019-05 – 2019-11

Kontraktssumma: 6 940 768 kronor

Godkänd besiktning : 2019-11-14

Tillbaka till avslutade projekt