RRC Rail har erhållit upphandlingen av Stängsel åtgärder i region väst etapp 6.