Besiktningen genomfördes 2020-12-16 och resulterade i ett godkännande. Slutbesiktningen genomfördes via skype och tog 30 minuter.

Blev fem mindre anmärkningar gällande skyltar och kabelklammer. Beräknas vara åtgärdat under januari 2021.

Projektet bestod av mark/kanalisationsarbeten, vilka avslutades i somrars, och kontaktledningsarbeten som pågick under hela entreprenadtiden.