Besiktningen genomfördes 2020-11-30 med godkännande som resultat. Arbeten med tilläggsarbeten pågick in i det sista. Förbesiktningar genomfördes samtidigt. Trots detta var besiktningsanmärkningarna få. Åtgärdande av anmärkningarna pågår och beräknas vara släckta innan vi går på julledighet. Projektet har varit komplicerat med kort utförande tid och många förändringar och överraskningar. Dock innehölls både deltid och sluttid utan att vi tullade på säkerhet och kvalitet.